I LO na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu

29 listopada uczniowie klasy 3f ekonomicznej pod opieką wychowawcy I. Czajkowskiej i nauczyciela geografii M. Szeląg w ramach współpracy z uczelnią pogłębiali swoją wiedzę z zakresu geologii na WNGiG w Poznaniu.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Jak powstała ropa naftowa?” i w wykładzie „Geologia Islandii”.
Młodzież miała okazję zwiedzić budynek uczelni , a przez rozmowy ze studentami zapoznać się z funkcjonowaniem uczelni. Podsumowaniem wycieczki było uczestnictwo w multimedialnym pokazie prac Van Gogha.