Erasmus + Questions for Europe!

Pierwsza akcja programu Erasmus+ “Questions for Europe? – Answers from Europe” za nami. Każdy uczeń I LO zadał indywidualnie pytania Europie. Które z nich staną się przedmiotem projektu? To dopiero się okaże.  Z wielu setek pytań zadanych w szkołach w Niemczech, Estonii, Włoszech i na Litwie powstanie katalog pytań, które będą przedmiotem projektu. Dalsze informacje po spotkaniu roboczym wszystkich koordynatorów w Ingolstadt, które odbędzie się na początku grudnia. Watch out for news soon!