Edukacja dwujęzyczna!

Czy powszechna edukacja dwujęzyczna może pomóc w ustabilizowaniu, zapewnieniu bezpieczeństwa i lepszym zrozumieniu naszego świata? Oczywiście, że tak. Właśnie dlatego p. E. Bugaj (wicedyrektor) i p. E. Jagiełło-Karpińska (lider WDN) wzięły udział w Bilingual Future Forum. W programie znalazły się tak ważne tematy jak STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) w powszechnej edukacji dwujęzycznej czy rola projektów badawczo-rozwojowych w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. ILO w Koninie prowadzi klasy dwujęzyczne od 7 lat. Zdobyte w tym czasie doświadczenie i rozwój umiejętności uczniów klas dwujęzycznych motywuje do ciągłego kształcenia kadry pedagogicznej do pracy z bilingualnymi uczniami. Naszym celem jest wyposażenie absolwentów ILO w umiejętności dające im przewagę na rynku pracy w ciągle zmieniającym się świecie.