Co się wydarzyło w maju?

Oblężenie Jerozolimy przez Rzymian, powstanie Konstantynopola, początek wojny stuletniej, podbój Nowego Świata, pierwsza wolna elekcja w Polsce, Konstytucja 3 Maja, wojny napoleońskie, użycie broni chemicznej na ziemiach polskich, III powstanie śląskie, zamach majowy w Polsce, koniec II wojny światowej, Polska w Unii Europejskiej. O tych i innych wydarzeniach, do których doszło w historii w miesiącu maju przeczytacie w kolejnej odsłonie Kartki z kalendarza historycznego.  Zapraszam.