Przygotowania do święta…

Klub Wnuka Sybiraka otrzymał zaproszenia od Zarządu Regionu i Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Koninie na uroczystość Dnia Sybiraka , która odbędzie się w dniu 17 września 2018r. w Koninie.

W programie:

10:00           Na 90 rocznicę powstania Związku Sybiraków w Polsce posadzenie „Dębu Sybirak” w Parku im.F.Chopina

11:00           Msza św. w kościele św. Wojciecha w Morzysławiu

12:00           Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Sybiraków

12:15           Przejście do Sali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na dalszą część uroczystości Dnia Sybiraka

Życzenia na nowy rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,
Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy,
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Koninie

Otwierając inauguracje roku szkolnego 2018/2019 życzymy, aby nasze Liceum było miejscem rozwijania talentów oraz źródłem radości i działań, które wspólnie będziemy tworzyć.

Witamy w sposób szczególny Pierwszoklasistów. Cieszymy się, że jesteście  w gronie naszych uczniów. W progach naszej szkoły staje dzisiaj 220 uczniów klas pierwszych. Włączajcie się w życie naszej szkoły – duma z osiągniętych dzięki własnemu działaniu sukcesów to naprawdę fantastyczne uczucie. Pomogą Wam w tym wspaniali nauczyciele i pedagodzy I LO. Uczniom klas II i III życzę, aby ten rozpoczynający się rok szkolny był nie tylko czasem wytężonej pracy i nauki, ale także czasem rozwijania Waszych uzdolnień, a także przeżywania wspaniałych doświadczeń.

Drodzy rodzice, życzę Państwu w rozpoczynającym się roku szkolnym, cierpliwości, skutecznego działania i wzajemnego wspomagania się w trudnej sztuce wychowania młodzieży.

Nauczycielom i Wychowawcom oraz Pracownikom I LO składamy życzenia satysfakcji z wykonanej pracy i wielu sukcesów
w dziedzinie dydaktycznej i wychowawczej oraz  zadowolenia i dumy z osiągnięć Naszej młodzieży.

Życzymy wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym 2018/2019.

                          Przewodnicząca Rady Rodziców                                              Dyrektor I LO
                                    /-/ Beata Nowak                                                        im. T. Kościuszko w Koninie
                                                                                                                                    /-/ Elżbieta Świder

Drodzy pierwszoklasiści!

Od dziś stajecie się częścią naszego szkolnego społeczeństwa. Przyszliście tutaj pełni nadziei i oczekiwań, a jednocześnie niepewności, co przyniesie nowy rok szkolny. Na pewno znajdziecie tu wielu przyjaciół i bratnich dusz. Zachęcamy Was do pracy, która w przyszłości będzie podstawą do tworzenia nowego lepszego świata.
Życzymy Wam wielu sukcesów i sądzimy, że w naszej szkole doskonale odnajdziecie się na wielu płaszczyznach intelektualnych
i kulturalnych. Gwarantujemy wam, że czas spędzony w naszym liceum będzie dla was niezapomniany.
Tegorocznym maturzystom życzymy cierpliwości w przygotowaniach, wiary we własne umiejętności i siły, motywacji oraz otwartości umysłu i lekkiego pióra na samym egzaminie. Przed wami ostatnia prosta.
Przypominamy, że do matury pozostało trochę ponad osiem miesięcy, co daje trzydzieści cztery tygodnie, dwieście czterdzieści cztery dni, pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć godzin i trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt  minut. Przeczytanie Lalki zajmuje około pięćset osiemdziesiąt sześć minut, Dżumy dwieście sześć, a obejrzenie filmu o funkcji kwadratowej czterdzieści pięć minut. Istnieje więc niemała szansa, że jeszcze zdążycie.
Niech matura stanie się symbolicznym wejściem w waszą dorosłość.
                                                                                                                                   Przewodniczący SU
                                                                                                                                         Alan Woźniak

Profesor Witold Sztark

Sylwetka Profesora Witolda Sztarka, emerytowanego nauczyciela I LO im. T. Kosciuszki w Koninie, którego tablica pamiątkowa zostanie uroczyście odsłonięta na fasadzie budynku naszej szkoły w dniu 1 września 2018 roku.
Witold Sztark urodził się w Koninie 10 marca 1894 r. z Daniela i Natalii z domu Petschke/Peczke, małżonków Sztark, potomków przybyłych z krajów niemieckich osadników wyznania ewangelicko-augsburskiego. Starszy brat Witolda, Heliodor Sztark (ur. w Koninie w 1886 r.), był w latach 1919-1945 dyplomatą i pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, pełniąc funkcję konsula generalnego m.in. w Leningradzie, Szczecinie , Wiedniu i Pittsburghu (USA). Witold Sztark edukację rozpoczął w szkole elementarnej w Koninie. W latach 1905-1908 uczęszczał do Szkoły Handlowej w Kaliszu, a w latach 1908-1912 kontynuował naukę w Szkole Realnej w Równem na Wołyniu. Po uzyskaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki w Kijowie. Przebywając z dala od Konina zachował jednak żywe związki z rodzinnym miastem. Nazwisko Witolda Sztarka figuruje wśród członków założycieli powstałego w 1913 r. konińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Różnorodność w Europie w ramach 27. wymiany ze szkołą w Celle

MEDIA MEDIA2 Uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły partnerskiej Kaiserin-Auguste-Viktoria Gymnasium w Dolnej Saksonii przybyli z 8-dniową wizytą do naszego miasta a ich gospodarzami było I LO w Koninie. Początek wizyty to icebreaking activities w czasie sobotnich zajęć prowadzonych przez koordynatorkę projektu p. M. Grzybowską. Sformułowano też cele wymiany, z których za nadrzędny uznano RÓŻNORODNOŚĆ. Kolejne dni to lekcje dwujęzyczne, pokonywanie lęków podczas wspinania się w parku linowym, wycieczka do Poznania, warsztaty taneczne oraz kulinarne, których rezultatem było wspólne lepienie pierogów. Kolejnym priorytetem spotkania był aspekt historyczny, czyli prowadzenie dialogu o Holocauście i stosunkach polsko-niemieckich pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie, zwiedzanie Starówki Warszawskiej czy wspólne oglądanie filmu “Pianista”. Wszystkie te działania przyczyniły się do poszerzenia perspektywy i stworzenia szansy nawiązania bliższych kontaktów. Uczniowie obu szkół uczestniczyli również w warsztatach plastyczno-językowych, których rezultatem były “Pocztówki do Europy”. Ich prezentacja w szkolnej auli była dobrym podsumowaniem tej edycji wymiany i 27-letniej współpracy szkół. Zajrzeliśmy również do Urzędu Miasta, gdzie spotkaliśmy się z Zastępcą Prezydenta Konina. Już 1 września 14-osobowa grupa uczniów z opiekunkami wyrusza do Celle, by realizować projekt wymiany w Niemczech.

FOTORELACJA