Płatne staże dla uczniów

Płatny staż w konińskich firmach w wakacje – to nagroda w konkursie organizowanym przez Miasto Konin w ramach “Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2017-2020”. Szczegóły w dołączonych plikach. Na Wasze CV i listy motywacyjne czekamy do 26 kwietnia 2019.
 

Kiedy Walentynki w I LO?

Kochani, że względu na obowiązującą żałobę narodową, nasze Walentynki? przesunęły się w czasie. Ale spokojnie, spokojnie co się odwlecze to nie uciecze. Poniżej przedstawiamy nowy harmonogram. W dniach od 19-21 lutego 2019r. uczniowie klasy Ib/2 we współpracy z klasą1b/1 w ramach projektu “Klasa Rządzi” zapraszają na Walentynki. Z tej okazji zrób niespodziankę drugiej osobie. Zachęcamy do tego, aby w tym tygodniu wyrazić swoje uczucia i powiedzieć coś miłego osobom, które lubimy, kochamy i szanujemy. Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone jest 14 lutego. Tego dnia ludzie obdarowują się kartkami wyznając sobie uczucia dlatego zachęcamy, również do wrzucania kartek do 20 lutego z imieniem i nazwiskiem oraz klasą do poczty walentynkowej na holu na I piętrze, które będą roznoszone 21 lutego w czwartek do adresatów.

Co trzeba zrobić, by złożyć życzenia walentynkowe ?
Wystarczy, że przyjdziesz do naszego radiowęzła z życzeniami, gdzie przez cały tydzień będą puszczane romantyczne piosenki wraz z Twoją dedykacją. 21 lutego prosimy, aby wszyscy przyszli ubrani na czerwono, a o godz. 9.00 zapraszamy na popularny walentynkowy konkurs piosenki obcojęzycznej w auli szkolnej.

10.30 Na holu na parterze będzie organizowane żywe walentynkowe serce na dolnym holu przy wejściu, zapraszamy wszystkie osoby ubrane na czerwono.

12.25 Wspólny taniec”Belgijka” w auli szkolenej. Prosimy o wyznaczenie po 1 parze z każdej klasy, mile widziane pary nauczycielskie.

Matury próbne

Po przerwie świąteczno-noworocznej dla klas trzecich zaplanowano próbny egzamin maturalny.

W pierwsze trzy dni (3-7.01.19) wszystkie klasy trzecie przychodzą tylko na egzaminy – lekcje są zawieszone, obowiązuje strój galowy. Szczegółowy harmonogram prób maturalnych jest wywieszony na drugim piętrze przy głównych schodach.

W pozostałe dni:

8.01.19 – 3A i 3C ma zawieszone lekcje a uczniowie, którzy nie przystępują do egzaminu z j. polskiego na poziomie rozszerzonym z klas A,B i C realizują zajęcia według planu 3B;

9.01.19 – 3E ma lekcje zawieszone a uczniowie, którzy nie przystępują do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym chodzą na lekcje według planu klasy 3F;

10.01.19 – 3F nie ma lekcji a uczniowie, którzy nie przystępują do egzaminu z geografii chodzą na lekcje z klasą 3E.

Zajęcia dodatkowe IN ENGLISH!

Twoje ulubione przedmioty to język angielski, geografia i/lub WOS? Chcesz rozwijać swoje zainteresowania? Zapraszamy na “Wędrówkę przez kontynenty” czyli zajęcia pozalekcyjne w I LO w Koninie prowadzone metodą CLIL.  A co to oznacza? Zapraszamy Was na cykl lekcji w języku angielskim o tematyce społeczno-przyrodniczej dotyczącej różnych miejsc na świecie. Nasze pierwsze spotkanie 17 października (środa), o godz. 14.20 w s. 201! Do zobaczenia!

SZKOLNY TEST WIEDZY O PATRONIE

Przed tegorocznym Świętem Patrona Szkoły nastąpi reaktywacja konkursu wiedzy o Tadeuszu Kościuszce. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych. Tematyka testu obejmować będzie wiedzę o życiu, działalności politycznej i wojskowej Kościuszki w kraju i poza granicami. Swój udział w teście należy zgłosić do nauczyciela historii w terminie do 3 października 2018 roku. Test zostanie przeprowadzony 8 października. Możecie liczyć na pytania wyboru, uzupełnień i identyfikacji. Na zwycięzców czekają nagrody i wysokie oceny z historii. Wątpliwości organizacyjne wyjaśnią nauczyciele historii oraz koordynatorzy: p. Maria Sapikowska i p. Władysław Piotrowski. Zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na profil klasy oraz … wiek, zatem zapraszamy również nauczycieli.

Egzamin maturalny 2019

U W A G A !

Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r.

Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, składają u pedagoga szkolnego odpowiednie zaświadczenia (opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2019 r.

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej

Deklaracje maturalne wypełniane są za pośrednictwem strony:  http://maturzysta.vulcan.pl .

Po wejściu na stronę należy dokładnie przeczytać instrukcję.

  • Jako identyfikator szkoły należy wpisać: 306201-0911F

Po wypełnieniu deklaracji należy wydrukować dwustronnie formularz deklaracji na drukarce w dwóch egzemplarzach.

Uczeń dostarcza do wychowawcy – do 24 września 2019 r. do godziny 14.00 wydrukowaną w dwóch egzemplarzach i podpisaną deklarację wypełnioną za pośrednictwem strony internetowej (pdf).

Ostateczne deklaracje będą wypełniane w dniach 28.01.2019 – 02.02.2019 r.

Nie można poprawić deklaracji po wygenerowaniu pdf, w przypadku popełnienia błędu należy jeszcze raz wypełnić całą deklarację.

Przyjmowanie deklaracji od absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2004/2005 – 2018/2019 codziennie w godzinach 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły do dnia 7 lutego 2019 roku.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie internetowej CKE www.cke.edu.pl i na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu www.oke.poznan.pl/

Szkolenie z procedur maturalnych dla uczniów odbędzie się 26 września 2018 w trakcie godziny z wychowawcą a dla rodziców w dniu 19 września 2018 podczas spotkania z dyrektorem I LO o godzinie 16:30 w auli szkolnej.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej…

W ramach obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej i przypadającego  1 września Dnia Weterana na murach naszej szkoły odsłonięto pamiątkowa tablicę poświecona Panu Profesorowi Witoldowi Sztarkowi, emerytowanemu nauczycielowi matematyki I LO.  Pan Profesor był pułkownikiem artylerii Wojska Polskiego i Kawalerem  Orderu Virtuti Militari. Pełna nota biograficzna Pana Witolda Sztarka znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły. Gościem honorowym na tej podniosłej uroczystości była wnuczka Pana Profesora, Pani Grażyna Pstrokońska-Nawratil-polska kompozytor i pedagog. Zebranych gości powitała Pani Dyrektor Elżbieta Świder, która  podkreśliła, że uroczystość związana z odsłonięciem tablicy Profesora Sztarka wpisuje się w obchody Jubileuszu 155-lecia istnienia I LO im. Tadeusza Kościuszki połączonego z VIII Zjazdem Absolwentów oraz 80-leciem powstania budynku, w którym obecnie mieści się nasza szkoła. Historię rodziny Sztarków oraz sylwetkę Pana pułkownika przedstawił Pan Piotr Rybczynski, Absolwent I LO, kierownik Oddziału w Koninie Archiwum Państwowego w Poznaniu. Uroczystość zgromadziła wiele wybitnych osobistości związanych z Koninem i regionem konińskim, wśród nich znaleźli się między innym Pan Prezydent Józef Nowicki, Absolwent naszej szkoły oraz uczeń Profesora Witolda Sztarka, Wiceprezydent Sławomir Lorek, Wiceprezydent Sebastian Łukaszewski, Poseł na Sejm Tomasz Nowak, Wikariusz Biskupi na rejon koniński Ksiądz Proboszcz Wojciech Kochański oraz Tadeusz Jelinek-Parafia Ewangelicko-Reformowanaw Żychlinie i Waldemar Wunsz-Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koninie.

W trakcie uroczystości odczytano apel poległych, oddano salwę honorową, odznaczono kombatantów oraz odmówiono modlitwę ekumeniczną. Pan Prezydent Nowicki odebrał wyróżnienie dla Konina, jako  Miejsca Przyjaznego Weteranom.

 

Pamiętamy

W dniu 1 sierpnia odbyły się Konińskie obchody 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki reprezentowane było przez panią Dyrektor Elżbietę Świder oraz Poczet Sztandarowy, który pełnił honorową wartę podczas uroczystości.

WHO’S THE BEST? 2018 – wyniki!

Wewnątrzszkolny konkurs z języka angielskiego „WHO’S THE BEST? 2018” rozstrzygnięty!

I miejsce zajęła drużyna z klasy 2e w składzie: Kaja Przybysz, Radosław Kiełducki, Piotr Łaciński
II miejsce zajęła drużyna z klasy 2f w składzie: Paulina Pawłowska, Krystian Dziedzic, Szymon Toniński
III miejsce zajęła drużyna z klasy 2d w składzie: Barbara Duchniewska, Bartosz Czajkowski, Krystian Waszak.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Wszystkich wyżej wymienionych uczniów zapraszamy na rozdanie nagród, które odbędzie się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w hali sportowej.

40 lat po maturze – czyli MATURA 1978

W dniu 16 czerwca 2018 roku (sobota) w naszej szkole odbyło się spotkanie po latach… Przybyły panie, które w roku 1978 kończyły I Liceum Ogólnokształcące jako klasa 4b – humanistyczna. Spośród 36 kończących I LO na spotkanie przybyło 14 uczennic i wychowawczyni p. H. Pawlak-Antoszczak, która przyjechała do swoich wychowanek z Poznania, gdzie mieszka od wielu lat. Spotkanie miało bardzo sentymentalny charakter, z łezką w oku wspominano wzruszające i zabawne zdarzenia z uczniowskiego życia w latach 70-tych. Wychowawczyni (starsza od uczestniczek zaledwie o 8 lat) odczytywała listę obecności i każda z pań coś opowiadała o sobie. Wśród uczestniczek była nauczycielka geografii z I LO – p. H. Hypś, która była organizatorką tego sentymentalnego spotkania. Po wizycie w ukochanej szkole, uczestniczki udały się na obiad do restauracji, gdzie do pań dołączył prof. Kazimierz Gmerek. Załączone zdjęcia tylko w niewielkim stopniu obrazują atmosferę tego spotkania.

Zajęcia terenowe geograficzno-biologiczne


W dniach 28-30 maja uczniowie klas drugich naszej szkoły pod opieką pani H.Hypś, A.Gantzke-Parus i I.Czajkowskiej wzięli udział w 3-dniowych zajęciach terenowych geograficzno-biologicznych na trasie: Góry Kaczawskie – Karkonosze – Wrocław/Zoo. Zaczęliśmy od tzw. Krainy Wygasłych Wulkanów. Weszliśmy do krateru, gdzie oglądaliśmy porfirowe ściany wulkanu, tworzące struktury przypominające organy – stąd ich nazwa ,,Organy Wielisławskie”. Następnie udaliśmy się do Szklarskiej Poręby do Wodospadu Szklarki w Karkonoskim Parku Narodowym. Wieczór zakończyliśmy radośnie ze śpiewem przy wspólnym ognisku. Następnego dnia po wielu trudach zdobyliśmy najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę (1602 m n.p.m). Zobaczyliśmy gołoborze, które ją otacza, oraz poznaliśmy jego genezę. Wędrując trasami turystycznymi, widzieliśmy jezioro cyrkowe ,,Mały Staw “, obserwowaliśmy poszczególne piętra gór od regla dolnego do kosodrzewin i zmieniającą się szatę roślinną. Wędrówka nasza zakończyła się przy Świątyni Wang, która została zbudowana z drewna bez użycia gwoździ. Ostatni dzień poświęciliśmy na zwiedzanie sztolni uranu w Kowarach. Doskonały przewodnik opowiadał nam historię kopalni, wplatając ciekawostki z dziedziny geologii, fizyki oraz z historii Polski. Niewątpliwie była to doskonała interdyscyplinarna lekcja w niesamowitym miejscu. Ostatni punkt naszego programu to ZOO we Wrocławiu – nie mogło być inaczej – przecież spora część uczestników to biolodzy.