Stypendia pomostowe na I rok studiów

Stypendia skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH  (segment II)

Jeżeli jesteś zainteresowany programem, to zgłoś swoją kandydaturę do stypendium. Komisja stypendialna Towarzystwa Samorządowego wyłoni osoby, którym  zostaną udzielone rekomendacje.

Regulamin Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26.07.2021 r.

02.08.2021 r.  powiadomimy drogą mailową o przyznanych rekomendacjach i prześlemy dalsze instrukcje. Bliższe informacje pod nr tel. 797 901 114

Zaproszenie do udziału w konkursie “FOX”!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie j. angielskiego FOX 2021, który zostanie przeprowadzony 20 kwietnia 2021 roku.

Odpłatność za udział uczestnika w konkursie wynosi 10 zł.

Zgłoszenia należy przesyłać przez dziennik Librus do p. Agaty Salzman natomiast wpłaty na konto Rady Rodziców I LO w Koninie do niedzieli 28 marca 2021: nr konta: 08 8530 0000 0000 0114 2000 0001

Wykaz lektur obowiązujących w tegorocznej edycji konkursu, regulamin oraz przykładowe testy zamieszczone są na stronie konkursu: www.fox.bielsko.pl.

Nasze kategorie to:
Lions: kl. 1 i 2 IV-letniego LO (lektura:”The African Queen”)
Eagles: kl.2 i 3 III-letniego LO (lektura:”Moby Dick”)

Zachęcamy do udziału w konkursie!!

Fundacja Schumana

24 marca br. od godziny 13.15 odbędzie się warsztat przeprowadzony przez współpracujących z Fundacją Schumana trenerów i ekspertów, których zadaniem jest udzielenie informacji o działalności Unii Europejskiej, głównie nt. polityki spójności (w formie faktów i mitów). Dyskusja dotyczyć będzie wartości związanych z polityką spójności, jak również tworzenia założeń lokalnego projektu realizującego zasady i założenia tejże polityki. W trakcie warsztatu edukatorzy odpowiedzą na pytania uczestników, które mogą wykraczać poza temat polityki spójności. Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z Panią Marzeną Grzybowską. Spotkanie prowadzone będzie z wykorzystaniem interaktywnych metod i narzędzi w formie online, trwa dziewięćdziesiąt minut.