Bilingualism Matters!

W piątek pani wicedyrektor Emilia Bugaj i anglistka Małgorzata Starczewska-Staszak wzięły udział w konferencji “Edukacja językowa i dwujęzyczna” organizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi oraz CDN w Lesznie. Wykłady pracowników oddziału Bilingualism Matters na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu dotyczące korzyści i wyzwań w edukacji dwujęzycznej, przegląd technik służących skutecznemu zapamiętywaniu, prezentacja innowacyjnego narzędzia do nauki idiomów – wszystko to okazało się skarbnicą inspiracji. Co więcej, rozmowy z dyrekcją i pracownikami II LO w Lesznie – szkoły posiadającej długoletnie doświadczenie w prowadzeniu oddziałów dwujęzycznych oraz znajdującej się w gronie 52 szkół w Polsce prowadzących program matury międzynarodowej – były świetną okazją do przedyskutowania dobrych praktyk i z pewnością pomogą udoskonalić ofertę skierowaną do uczniów klas dwujęzycznych w konińskim ILO.