4 w Dublinie!

Kolejna mobilność a raczej kolejne mobilności 😉w ramach projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” Power 2020 są realizowane w Dublinie. Cztery nauczycielki z I LO (p. M. Grzybowska, p. A. Rybarczyk, p. R. Pietrzak, p. D. Szewczyk-Bąkowska) poszerzają kompetencje językowe  uczestnicząc w intensywnym kursie języka angielskiego. Obok codziennych zajęć prowadzonych w grupach międzynarodowych poznają uroki i smaki Irlandii.