Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych

Rekrutacja

Sprawdzian kompetencji językowych obowiązkowy dla kandydatów do klasy dwujęzycznej
odbędzie się 8 czerwca 2022 godzina 15:00 w auli I LO.


Możliwość wyboru grupy dwujęzycznej w każdym profilu. Docelowy poziom języka angielskiego to C1+ (C2 w zakresie rozumienia wypowiedzi). Przedmioty nauczane dwujęzycznie to wiedza o społeczeństwie, biologia lub geografia na poziomie podstawowym.

If you have always been interested in English, you are welcomed to join our bilingual class. Here you can get prepared for further development in your major subjects in Polish, which means much better preparation for your final exams!  But you can also improve your language skills by studying the language itself as well as by studying Geography/Social Studies in English. In this way, you may easily develop your vocabulary and communication skills. What’s more, you may be willing to take part and take actions as a volunteer in our school Red Cross. Bilingual subjects: Social Studies, Biology, Geography and English – level C1/2.

  • przedmioty rozszerzone: 2 przedmioty zgodne z wybranym profilem oraz język angielski
  • przedmioty uzupełniające: zgodne z wybranym profilem
  • możliwość dalszej edukacji: studia np. zgodne z profilem a ponadto filologia angielska i inne kierunki, na które liczy się wynik z matury na poziomie dwujęzycznym, podjęcie studiów za granicą.