Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych

Termin sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski):

2 lipca br. o godz. 11:00
II termin sprawdzianu 6 lipca br. o godz. 11:00

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie

Załącznik nr 1 – sprawdzian kompetencji językowych

Przykładowe zadania – sprawdzian kompetencji

Zarządzenie Nr 84/2020 Prezydenta Miasta Konina