Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych

Termin sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski):

Drugi termin sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski) dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych:
29  lipca br. o godz. 10:00

2 lipca br. o godz. 11:00
II termin sprawdzianu 6 lipca br. o godz. 11:00

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie

Załącznik nr 1 – sprawdzian kompetencji językowych

Przykładowe zadania – sprawdzian kompetencji

Zarządzenie Nr 84/2020 Prezydenta Miasta Konina