Rekrutacja elektroniczna

https://konin.edu.com.pl/kandydat

Instrukcja dla kandydata

Rekrutacja 2020 

 1. Czas na poważną decyzję. Szkoły ponadpodstawowe grupują uczniów w klasach wedle ich zainteresowań oraz naukowych predyspozycji. Dlatego też nic dziwnego w tym, iż ten pierwszy samodzielny wybór co do szkoły oraz profilu może spędzać Wam sen z powiek. 
  Liceum ogólnokształcące jest dobrym miejscem dla Ciebie, jeżeli zamierzasz kontynuować naukę na studiach wyższych lub nie masz jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu. Nauka w liceum trwa 4 lata. Wybierając szkołę musisz zastanowić się jakich przedmiotów szkolnych chcesz się uczyć w większej liczbie godzin, ponieważ oddziały tworzone są w oparciu o przedmioty rozszerzone przygotowujące ucznia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
 2. Wejdź na stronę: https://konin.edu.com.pl, zaloguj się lub zarejestruj (zgłoś kandydaturę).
 3. Wypełnij podanie zgodnie z poleceniami systemu (pamiętaj, że bardzo ważne jest podanie danych zgodnych z aktem urodzenia, pamiętaj o numerach kontaktowych do rodziców).
 4. Wypełniając elektroniczny formularz, wybierz 3 szkoły w Koninie i w każdej ze szkół takie klasy, które Cię interesują. Nie ma limitu wyboru oddziałów w ramach danej szkoły ani w ramach trzech szkół. Pamiętaj, że jeśli przede wszystkim zależy Ci na konkretnej szkole, np. I LO im. Tadeusz Kościuszki w Koninie, to wybierz maksymalną liczbę oddziałów w naszej szkole. To ruch strategiczny – łatwiej przenieść się z klasy do klasy niż ze szkoły do szkoły.
 5. Przed zatwierdzeniem i wydrukowaniem podania, przejrzyj wybrane przez Ciebie oddziały jeszcze raz i ułóż je w odpowiedniej kolejności. Numer 1 to ten do którego chcesz się dostać najbardziej, następne to mniej preferowane opcje.
 6. Wydrukuj podanie, podpisz sam i poproś jednego z rodziców / prawnych opiekunów o podpisanie dokumentów.
 7. Dokumenty możesz dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru: elektronicznie (skan lub zdjęcie wniosku) na adres sekretariat@1lokonin.pl. W przypadku problemów technicznych można przynieść wniosek w wersji papierowej i zostawić w przygotowanej do tego celu skrzynce, znajdującej się na parterze w budynku liceum przy wejściu głównym, ul. Mickiewicza 14.
 8. Przy potwierdzeniu woli nauki należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej do 10 lipca 2020 oraz  wyniki egzaminu ósmoklasisty do 4 sierpnia 2020.
 9. Pracownicy Naszej Szkoły chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania związane z rekrutacją i doradzą w przypadku wątpliwości.

numer telefonu sekretariatu I LO: 63 242 87 82 

 

Zarządzenie Nr 84/2020 Prezydenta Miasta Konina