Życzenia z okazji DEN

„Największym zwycięstwem jest to,
które odnosimy nad nami samymi”
Tadeusz Kościuszko 


                                                                        
Z okazji Święta Patrona i Dnia Edukacji Narodowej składamy Pracownikom szkoły serdeczne życzenia
wielu sukcesów zawodowych oraz poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.
Codzienna praca Nauczycieli, dzielenie się wiedzą

i przekazywanie pozytywnych wzorców są cennym darem 
i dają szansę na rozwój oraz planowanie przyszłości naszych uczniów.
Życzymy dużo wytrwałości oraz  powodzenia
w życiu zawodowym i osobistym.


 Przewodnicząca Rady Rodziców            Dyrektor I LO w Koninie 
     /-/ Katarzyna Gorgolewska                   /-/ Elżbieta Świder