Znaczenie mediacji rówieśniczej

22 kwietnia 2017 grupa uczniów I LO wzięła udział w szkoleniu warsztatowym poświęconym roli mediacji  przy rozwiązywaniu konfliktów prowadzonym przez mediatora sądowego Dariusza Wilczewskego. Oprócz przywołania pojęć powszechnie znanych jak stalking, mobbing, agresja werbalna, cyberprzemoc, hejt skupiliśmy się na roli mediacji rówieśniczej jako skutecznego środka łagodzącego napięcia między rówieśnikami oraz budowania relacji interpersonalnych opartych na szacunku i empatii. Młodzież wcieliła się w role sprawcy, pokrzywdzonego oraz mediatora rówieśniczego ćwicząc tym samym techniki mediacyjne oraz umiejętności samooceny własnych postaw i zachowań. Odbiorcami szkolenia byli oprócz uczniów nauczyciele konińskich szkół ponadgimnazjalnych.