Zgadnij co się we mnie kryje? – warsztaty z biologii

 

20.06 uczniowie kl. Id wzięli udział w 3-godzinnych zajęciach warsztatowych z biologii. Z sukcesem wykryliśmy DNA w komórkach  cebuli i banana (patrz zdjęcie – probówka z pływającą błonką czyli DNA). Wykrywaliśmy tłuszcze w miazdze z orzecha Sudanem III (patrz zdjęcie – czerwone krople w telewizorze). Przeprowadziliśmy reakcje biuretową i ksantoproteinową w celu wykrycia białek, jak również reakcję z odczynnikiem Fehlinga na cukry proste. Zajęcia były  pełne emocji, w atmosferze prawdziwego, naukowego zaangażowania.