Zajęcia terenowe z biologii w Nadleśnictwie Konin

 

28 kwietnia uczniowie kl. Id pod opieką nauczyciela biologii i pana leśniczego, wzięli udział w zajęciach w Nadleśnictwie Konin. W sali edukacyjnej nadleśnictwa oglądaliśmy film przyrodniczy, słuchaliśmy prelekcji na temat życia zwierząt leśnych, poznawaliśmy prastare urządzenia wykorzystywane przez leśników w ich pracy, uczyliśmy się fachowego nazewnictwa oraz braliśmy udział w quizie biologicznym – niektórzy z nas wrócili do domu z nagrodami. Po krótkiej przerwie poszliśmy w teren, gdzie przy pomocy atlasów i lunety rozpoznawaliśmy napotkane gatunki zwierząt i roślin.