Zaduszki Poetyckie

Dzisiaj w auli szkolnej klasa 2B przedstawiła projekt pt. „Zaduszki Poetyckie”. Tematem przewodnim projektu był biblijny motyw przemijania (motyw vanitas) obecny w sztuce i literaturze wielu epok. Uczniowie pokazali popularny w epoce średniowiecza „taniec  śmierci”, która zaprasza do siebie przedstawicieli wszystkich grup społecznych, niezależnie od ich wieku, płci czy wyznawanego światopoglądu. Zaprezentowali również charakterystyczne dla malarstwa barokowego rekwizyty nawiązujące do motywu vanitas, a także portrety trumienne. Ponadto uczniowie przywołali treny Kochanowskiego, sceny z Szekspirowskiego „Makbeta”, czy tekst współczesnej piosenki, wykazując ponadczasowość tematu śmierci i przemijania. Projekt był okazją do powtórzenia zagadnień omawianych podczas lekcji języka polskiego.