Zaduszki Literackie

 

28 października 2016r. odbyła się kolejna edycja Zaduszek Literackich: programu słowno-muzycznego dedykowanego zmarłym artystom. Tematem tegorocznych Zaduszek była poezja Wisławy Szymborskiej, która 20 lat temu otrzymała literacką Nagrodę Nobla.W przygotowanie programu zaangażowali się uczniowie klas:1A,1B, 1D, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D. pod kierunkiem p. B. Budynek, p. L. Gruszki, p. A. Kinowskiej, p. D. Romańczuk-Klaczek.  „Jesiennej zadumie” nad poezją Wisławy Szymborskiej sprzyjały recytatorskie, wokalne i muzyczne talenty uczniów I LO. Niektórzy z nich po raz pierwszy mieli okazję zaprezentować je  na szkolnej scenie. Refleksyjny nastrój programu wprowadził słuchaczy w klimat zbliżających się listopadowych świąt.