Z poezją współczesną „na ty”

Kolejny raz klasa patronacka (2B) miała okazję spotkać się z najnowszą poezją polską. Okazją były warsztaty interpretacyjne przeprowadzone przez mgr Martę Stusek z Instytutu Filologii Polskiej UAM Poznań. Podczas warsztatów pojawiły się wiersze Marcina Świetlickiego, Grażyny Miłobędzkiej, Szymona Słomczyńskiego i Bohdana Zadury. Prowadząca pokazała, jak interpretacja głosowa tekstu Zadury może wpłynąć na interpretację jego  treści. Paradoks świata – bo tym tekstem się zajęliśmy, poza tytułem składa się z wyłącznie dwóch słów: stoi otworem. Podczas interpretacji tego „wiersza” wyczarowano jednak kilka sensów. Pytania, czy czytać tekst  w przerzutni z tytułem, czy oddzielnie, czy otworem stoi świat, czy jego paradoks pozwoliły uczniom na literackie filozofowanie. Warsztaty, poprowadzone sprawnie przez panią Martę Stusek, wprowadziły klasę 2B w dość trudny temat świata poezji najnowszej.