Z Filipin do I LO

Absolwentka  Marta Komicz odwiedziła I LO i spotkała się z przedstawicielami  wszystkich klas. Opowiedziała o swojej zaskakującej drodze zawodowej – studiach ekonomicznych i germanistycznych, ośmioletniej pracy nauczyciela w szkole niemieckiej w Mexico City, a od blisko dwóch lat w stolicy Filipin.  Dowiedzieliśmy się, jak żyje się i pracuje w tak odległych krańcach świata. Zobaczyliśmy krajobrazy, sceny z życia codziennego, poznaliśmy szkoły i specjały kulinarne obu krajów. Historia władającej czterema językami Marty pokazała, jaka  to cenna umiejętność i jak zaskakujące może być, iż narzędziem pracy język niemiecki może być także daleko poza Europą.