XVII Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej

31 marca 2023 r. uczniowie Wiktoria Dobiecka kl. 2e, Jakub Grabarek kl. 3f, Łukasz Pakulski kl. 3f, Mateusz Pocztowski kl. 3f pod opieką p. Magdaleny Krasińskiej brali udział w XVII Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej w Urzędzie Miejskim w Koninie. Celem olimpiady jest propagowanie wśród młodzieży prawa konsumenckiego, zachęcenie ich do zdobywania praktycznych umiejętności w tej dziedzinie oraz zwiększenie świadomości w zakresie obrony praw przez rzeczników konsumentów. Uczniowie I LO w Koninie dzielnie walczyli i mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ochrony najsłabszych uczestników rynku – konsumentów.