Wspólne kolędowanie

Nasze wspólne kolędowanie w Przeglądzie Konińskim w artykule p. Olgi Boksy: „Uczniowie i dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie zaprosili dziś do siebie na wspólne kolędowanie przyjaciół szkoły, absolwentów, emerytowanych nauczycieli i przedstawicieli Związku Sybiraków. – Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych, polskich zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie zbliża ludzi, buduje więzi, poczucie bliskości. Kolędy są przepełnione ciepłem, dobrem, miłością, tym wszystkim czego nam na co dzień brakuje – mówili prowadzący. – Zwyczaj wspólnego, rodzinnego śpiewania kolęd zanika. Organizując ten koncert pragniemy zachęcić wszystkich do wspólnego śpiewania. Chcemy podtrzymać dobrą polska tradycję i uwrażliwić was na piękno i wymowę polskich kolęd – podkreślali licealiści.” Czytaj więcej w PK