Wspólna lekcja historii w Bergen-Belsen

Podczas spotkań polsko-niemieckich wielokrotnie pochylamy się nad trudnymi wątkami we wspólnej historii. Zwiedzanie miejsca pamięci w byłym obozie zagłady Bergen-Belsen to jeden z wielu przykładów. Holokaust, żołnierze Armii Krajowej, Anna Frank to naczelne hasła warsztatów historycznych, w których uczniowie I LO mogli uczestniczyć w towarzystwie uczniów z KAV- Gimnazjum w Dolnej Saksonii. Dialog polsko-niemiecki nabrał wtedy szczególnej empatii. Pozwolił nam zastanowić się nad historią i zdefiniować wartości, które są dla nas ważne