Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne…

Nasze dwie anglistki p. A. Cieślak i p. A. Chojnacka uczestniczyły w Seminarium Beneficjentów Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych w Warszawie. Seminarium organizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a tematem spotkania były ” Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”. Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów, a także wziąć udział w sesjach warsztatowych, których dotyczyły realizacji projektów, tzn. największych wyzwań w realizacji projektu w dobie kryzysu, edukacji włączającej i międzykulturowej oraz psychologicznych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Mnóstwo informacji nt. realizacji projektów, wymiana doświadczeń… warto było!