WRĘCZENIE LEGITYMACJI HONOROWEGO KLUBU WNUKA SYBIRAKA

W dniu 14 grudnia 2016 roku w Izbie Pamięci Związku Sybiraków odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka. Legitymacje wręczyła uczniom klas Id i If opiekunka Klubu z ramienia Związku Sybiraków – pani Maria Pawłowska. W uroczystości uczestniczyli również uczniowie klasy IIIg, którzy w ten symboliczny sposób zakończyli zaszczytną współpracę z Sybirakami. Po krótkiej części artystycznej pani Stanisława Ristowska omówiła symbolikę i znaczenie sztandaru Związku Sybiraków. Nowo wybranym “wnukom” gratulacje złożyły: Dyrektor I LO – pani Elżbieta Świder oraz sekretarz Związku Sybiraków – pani Maria Pawłowska.Uroczystość zakończyła się wysłuchaniem hymnu Związku Sybiraków. ŻYCZYMY WIELU SUKCESÓW NOWO WYBRANYM “WNUKOM” !