WOŁYŃ ‘43 PAMIĘTAMY!

Dzień 11 lipca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Dzień ten został ustanowiony 22 lipca 2016 roku specjalną uchwałą Sejmu. Inicjatorami uchwały były środowiska kresowe. W uchwale tej Sejm oddał hołd ofiarom mordów na obywatelach II RP (Polakach, Żydach, Ormianach, Czechach) dokonywanych w latach 1943 – 1945 przez ukraińskich nacjonalistów z szeregów OUN,UPA i SS-Galizien.
Data święta nie jest przypadkowa. 11 lipca to rocznica tzw. “krwawej niedzieli” z 1943 roku, podczas której na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach. Tego dnia sotnie UPA, przy udziale chłopów ukraińskich uzbrojonych w siekiery, widły, noże zaatakowały blisko 100 polskich wsi, głównie w powiatach włodzimierskim i horochowskim. Na Wołyniu zginęło co najmniej 100 tysięcy Polaków. Kolejne kilkaset tysięcy zostało zmuszonych do wyjazdu.
Uroczystość poświęcona pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1944 odbyła się w konińskiej parafii św. M.Kolbe w Koninie. Inicjatorem uroczystości i tablicy pamiątkowej, która stanęła przed kościołem był pan Edward Kloc, przedstawiciel Rodzin Wołyńskich. Uczestnicy obchodów upamiętnili ofiary ludobójstwa składając wiązanki kwiatów. Byli to przedstawiciele Rodzin Wołyńskich, parlamentarzyści, władze miasta Konina z wiceprezydentem Sławomirem Lorkiem na czele. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki reprezentowane było przez panią Dyrektor Elżbietę Świder, przedstawicieli Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka oraz Poczet Sztandarowy, który pełnił honorową wartę podczas mszy świętej.