We do love English

Uczniowie klasy dwujęzycznej (1e) i klas językowych (1c i 1f), a także 3b wzięli udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez wykładowców Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu w ramach XXII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Oprócz poznania odpowiedzi na różne pytania dot. Kanady, Afryki Południowej czy ilości słów w języku polskim, dowiedzieliśmy się również dlaczego wielojęzyczność jest ważna dla naszego zdrowia. Uczniowie mogli się przekonać czy mają talent do nauki języków obcych podczas wykonywania urozmaiconych ćwiczeń. Oprowadzani po uczelni przez absolwentkę naszego liceum p. Ewę Tomczak odwiedziliśmy nowoczesną salę, w której odbywają się praktyczne zajęcia z tłumaczenia. Z głowami pełnymi językowych wrażeń,  udaliśmy się do poznańskiej palmiarni na spotkanie z motylami!