Warsztaty w ANS

Dnia 26 marca 2024 roku klasa medyczna II F miała zaszczyt uczestniczyć w niezwykłych zajęciach warsztatowych na wydziale pielęgniarstwa w ANS w Koninie.

Podczas tych zajęć nasi uczniowie mieli okazję nie tylko obserwować, ale również aktywnie uczestniczyć w różnorodnych działaniach. Jednym z głównych zadań było uczestnictwo w „Symulacji zachowań pielęgniarskich nad osobami z hipoglikemią”. To niezwykle wartościowe doświadczenie, które pozwoliło naszym uczniom lepiej zrozumieć specyfikę pracy pielęgniarskiej oraz sytuacje, z jakimi mogą się spotkać w przyszłej praktyce zawodowej.

Dodatkowo, nasi uczniowie mieli okazję zwiedzić sale ćwiczeniowe dedykowane przyszłym kadrom medycznym. Była to doskonała okazja do zapoznania się z warunkami, w jakich będą przygotowywane do zawodu. Ponadto, podczas tych zajęć, uczniowie mieli możliwość mierzenia swoich podstawowych parametrów życiowych, takich jak saturacja krwi, przy pomocy oxymetru.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów za aktywne uczestnictwo w tych zajęciach oraz zaangażowanie w zdobywanie praktycznej wiedzy z zakresu medycyny i pielęgniarstwa. Dziękujemy także ANS w Koninie za zapewnienie takiej możliwości edukacyjnej dla naszych uczniów.