Warsztaty literackie dla klasy patronackiej UAM

Kolejne spotkanie warsztatowe, zorganizowane w naszej szkole przez Wydział Filologii Polskiej UAM,  dla klasy 2b o profilu humanistycznym, odbyło się 9 lutego. Zajęcia zostały poprowadzone przez pana doktora Marcina Telickiego z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tematem spotkania była tym razem PAMIĘĆ. Uczniowie interpretowali utwór zatytułowany Cud Pawła Huelle, który jest znanym współczesnym prozaikiem, poetą, krytykiem literackim i dramaturgiem. Przedmiotem rozważań były ważne dla każdego człowieka tematy dotyczące: przemijania , wspomnień oraz pamięci jednostek i pokoleń. Uczestnicy warsztatów podczas analizy wspomnianego tekstu mogli, jak zwykle, podzielić się swoimi odczuciami i dowiedzieć się, jak inni postrzegają ten problem.