Warsztaty dla klasy patronackiej

 

W dniu 09.12.2016 r. klasa 3d oraz kilku uczniów z klasy 2d, wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Celem warsztatów było doskonalenie praktyki laboratoryjnej oraz utrwalenie wiadomości związanych z reakcjami redoks, które rokrocznie pojawiają się na egzaminie maturalnym. Zajęcia składały się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Po części warsztatowej, uczniowie uczestniczyli w wykładzie poświęconemu problemowi reakcji utleniania i redukcji. Młodzież doceniła kompleksowe podejście do zaproponowanego tematu. Kolejny wyjazd warsztatowy już w marcu.