WARSZTATY DIALEKTOLOGICZNE

Kolejne odwiedziny na Wydziale Filologii Polskiej UAM. W dniu 8 marca pojawiliśmy się w budynku Collegium Maius, aby wziąć udział w Dniu Dialektologa. W programie mieliśmy warsztaty „Jak powstaje słownik gwarowy?” oraz prelekcję „Kasprowicz w Wielkopolsce”. Na pewno największą atrakcją dla młodych dialektolożek z naszego liceum było ich publiczne wystąpienie. I to nie byle jakie! Dziewczyny czytały fragmenty poematu Jana Kasprowicza „W karczmisku” ale … gwarą! Były przygotowane do tego oczywiście wcześniej. Występ przed publicznością w Salonie Mickiewicza pod Kopułą był udany. Potem zwiedzanie przepięknego gmachu Wydziału i rozmowy z naszym opiekunem z UAM doktorem Błażejem Osowskim. Niedługo rewizyta z podpisaniem porozumienia o współpracy
między Instytutem Filologii Polskiej a ILO – to już będzie trzeci raz!