Wakacyjne zdobywanie kompetencji…we Francji!

 

W ramach projektu Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” PO WER 2016 miałam okazję rozwinąć swoje kompetencje z zakresu języka francuskiego. Wybrałam intensywny kurs w Lyonie – najstarszym mieście Francji – w szkole Lyon Bleu International. Czy w trakcie 2-tygodniowego kursu można nauczyć się języka? Oczywiście, że nie! Ale, co ważne, można w końcu zastosować zdobyte umiejętności w praktyce : realizacja zadań na kursie tj. pisanie kreatywne czy układanie scenek w parach, ale przede wszystkim konieczność porozumiewania się z mieszkańcami Lyonu w sytuacjach codziennych. Prawdziwy sprawdzian i moment pokonania wewnętrznej bariery (strachu!) przed mówieniem w języku obcym. Co dalej? W ramach kontynuacji projektu szkolnego planuję dalszy rozwój kompetencji, który powinien doprowadzić do potwierdzenia formalnego (czytaj: egzaminu z języka francuskiego)! Podsumowując: nauczyciel uczący się to nauczyciel odkrywający siebie na nowo. Nie ma nic lepszego dla edukacji! Magdalena SWyrwa