W I LO już dwie klasy objęte patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM

24 lutego 2016r. otrzymaliśmy bardzo miłą informację z Instytutu Filologii Polskiej UAM dotyczącą objęcia patronatem kolejnej klasy. Tym razem będzie to klasa 1b, która niebawem rozpocznie warsztaty literackie przygotowujące do realizacji projektu, który pierwszaki zaprezentują już w czerwcu na II Międzyszkolnej Konferencji Popularnonaukowej na UAM. Okazuje się więc, że na konferencji I LO reprezentować będą aż dwie klasy 1b i 2b. To wielkie wyróżnienie. Opiekę nad projektami sprawuje p. A. Wydrzyńska Roszak.