Uroczystość DEN

13 października 2021 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z Dniem Patrona. Cała społeczność szkolna i zaproszeni goście spotkali się w hali sportowej. Święto szkoły było okazją do wręczenia licznych nagród i wyróżnień, spośród których na szczególne gratulacje zasługuje nagroda MEiN dla p. Iwony Czajkowskiej.

Podczas uroczystości Pani Dyrektor Elżbieta Świder przedstawiła informacje na temat projektu realizowanego w naszej szkole pn. „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Przedstawione zostały cele projektu, realizowane zadania oraz sposoby wykorzystania w szkole środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany od września 2020 r. do października 2021 r. wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów, którzy mogli poszerzyć swą wiedzę w ramach zajęć:„Laboratorium biologiczne”  „Chemia bliżej nas” „Fizyka w medycynie” czy warsztatów pt. „Czy istnieje życie we Wszechświecie?”.

W ramach projektu nasza szkoła kompleksowo zmodernizowała i wyposażyła pracownie: przyrodniczą, matematyczną i fizyczną, a także dzięki szkoleniom podniosła kompetencje nauczycieli. Wartość projektu wynosiła 135.348,33 zł, z czego 128.022,93 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”