Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13 września 2022 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a I Liceum Ogólnokształcącym w Koninie. Uczelnia obejmuje opieką dydaktyczno-naukową naszą szkołę a formy współpracy to udział naszych uczniów w zajęciach warsztatowych na Uczelni, a także nadzór merytoryczny nad pisanymi przez uczniów pracami konkursowymi.