Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 1.  
Rozpoczęcie roku szkolnego1  września 2021 (środa)
2.Dzień Sybiraka17 września 2021 (piątek)
3.Dzień Edukacji Narodowej14 października 2021 (czwartek)
4.Dzień Patrona – ślubowanie klas I połączone z DEN13 października 2021 (środa)
5.Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia – 31 grudnia 2021
6.Klasyfikacja  śródroczna kl.1-311 stycznia 2022 (wtorek)
7.Koniec I półrocza 2021/2214 stycznia 2022
8.Ferie zimowe17 stycznia do 30 stycznia 2022
9.Przekazanie sztandaru szkoły nowo wybranemu składowi pocztu 13 kwietnia 2022 (środa)
10.Wiosenna przerwa świąteczna14 kwietnia – 19 kwietnia 2022
11.Klasyfikacja końcowa klas maturalnych 26 kwietnia 2022 (wtorek)
12.Absolutorium klas maturalnych 29 kwietnia 2022 godz. 16:00 (piątek)
13.Część pisemna egzaminu maturalnego

4, 5, 6 maja 2022 egzaminy pisemne  

 z języka polskiego,  matematyki oraz  

 j. angielskiego poziom podstawowy i rozszerzony

9-20 maja 2022 egzamin pisemny z  przedmiotów na poziomie rozszerzonym wg harmonogramu CKE

14Część ustna egzaminu maturalnego*W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.
15.Boże Ciało17 czerwca 2022 (czwartek)
16.Klasyfikacja końcoworoczna 21 czerwca 2022 (wtorek)
17.Zakończenie zajęć
dydaktyczno–wychowawczych 
24 czerwca 2022
18.Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej28 czerwca 20212
19.Ferie letnie26 czerwca – 31 sierpnia 2022
20.Zmieniona organizacja zajęć:
 • 17 września 2021 (piątek) – Dzień Sybiraka; 
 • 13 października 2021 (środa) – szkolne obchody DEN połączone ze Świętem Patrona;
 • 10 listopada 2021 (środa) – obchody szkolne Święta Niepodległości;
 • 22 grudnia 2021Koncert Wigilijny (środa);
 • 14 lutego 2022Konkurs piosenki obcojęzycznej (poniedziałek);
 • 8 kwietnia 2022 – Drzwi Otwarte (piątek);
 • 13 kwietnia 2022  –  uroczystość przekazania sztandaru szkoły nowo wybranemu składowi pocztu (środa);
 • 1 czerwca 2022 Dzień Sportu połączony z  Dniem Talentu (środa);
 • 20-21 czerwca 2022 – wycieczki integracyjne.
21.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:
 • 15 października 2021 r. – piątek po Dniu Edukacji Narodowej;
 • 12 listopada 2021 r. – piątek po Święcie Niepodległości;
 • 7 stycznia 2022 r. – piątek po Święcie Trzech Króli;
 • 2 maja 2022 r. – poniedziałek dzień przed 3 maja;
 • 4, 5, 6, 9 maja 2022 r. – egzaminy pisemne z języka polskiego,  matematyki oraz j. angielskiego;
 • 17 czerwca 2022 r.- piątek po Bożym Ciele;
 • 23 czerwca 2022 r. – czwartek 2022 przed zakończeniem roku szkolnego 2021/2022.

* Zaplanowane działania w związku z ewentualnym rozwojem epidemii mogą być realizowane zdalnie lub zostaną odwołane

 Plan spotkań z rodzicami rok szkolny 2021/2022

I półrocze  2021/2022 (1 września 2021 – 14 stycznia 2022)

14 września 2021

wtorek, godz. 16:30

 

spotkania informacyjne  

 • 16:30 – klasy II spotkanie 

         z wychowawcami w klasach;  

 • 17:15 – klasy I spotkanie        

         z wychowawcami  w klasach 

 • godz.16:30 – spotkanie rodziców kl. I
  z dyrektorem

  I LO w auli szkolnej;
 • godz.17:15 – spotkanie rodziców klas II
  z dyrektorem I LO w auli szkolnej

15 września 2021

środa, godz. 16:30

spotkanie informacyjne 

 • 16:30 klasy III po SP spotkanie z wychowawcami  w klasach;
 • 17:15 III po Gim spotkanie
  z wychowawcami w klasach;
 • spotkanie Rady Rodziców
 • godz.16:30 – spotkanie  rodziców kl. III po Gm                            w auli szkolnej –procedury Matura 2022;
 • godz.17:15 – spotkanie rodziców klas  III po SP                     z dyrektorem I LO w auli szkolnej ;
 • godz.17:45 – spotkanie wszystkich przewodniczących trójek klasowych z dyrektorem I LO oraz zarządem Rady Rodziców (aula szkolna szkolna);
 • ok. godz.18:00– spotkanie Komitetu Studniówkowego.
 19 października 2021 wtorek, godz. 17:00Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodzicówaula szkolna 

 19 października 2021

wtorek, godz. 17:30-18:30

dyżur nauczycieli

*po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym rodzica z nauczycielem 

klasy I-III  
 7 grudnia 2021
wtorek, godz. 16:30

wywiadówka śródokresowa 

dla kl. I-III

dyżur nauczycieli

godz. 17:00 – 18:30

 1 lutego  2022
wtorek, godz. 16:30

wywiadówka po I okresie

(zdalnie na google.meet;
hasła udostępniają wychowawcy)

klasy I-III 

 1 lutego 2022

wtorek, godz. 18:00

 

    zebranie Rady Rodziców 
zmiana terminu: marzec
spotkanie wszystkich przewodniczących trójek klasowych  z dyrektorem I LO  oraz zarządem Rady Rodziców  (aula szkolna)

  II okres 2021/2022

 • kl. I – III (po szkole podstawowej) od 31 stycznia do  24 czerwca 2022
 • kl. III (po gimnazjum)od 31 stycznia do 29 kwietnia 2022

 22 marca 2022
wtorek, godz. 16:30 

 

 wywiadówka śródokresowa

klasy III
(po gimnazjum)

 

dyżur nauczycieli

godz. 17:00 – 18:30

 17 maja 2022
wtorek, godz. 16:30

 

 wywiadówka śródokresowa
dla klas I – III
(po szkole podstawowej)

dyżur nauczycieli

godz. 17:00 – 18:30

 • UWAGA! Wtorki posiedzenia RP oraz zebrania z rodzicami
 • Studniówka styczeń/luty 2022 (sobota) 
 • Zaplanowane spotkania w związku z ewentualnym rozwojem epidemii mogą być realizowane zdalnie23 czerwca 2022 r. – czwartek 2022 przed zakończeniem roku szkolnego 2021/2022.