Kalendarium

ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1  września 2020 (wtorek)
2. Dzień Sybiraka 17 września 2020 (czwartek)
3. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2020 (środa)
4. Dzień Patrona – ślubowanie klas I połączone z Świętem Niepodległości 20 listopada 2020 (piątek)
5. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2020
6. Klasyfikacja  śródroczna kl.1-3 19 stycznia 2021 (wtorek)
7. Koniec I półrocza 2020/21 24 stycznia 2021
8. Ferie zimowe 15 lutego – 28 lutego 2021
9. Przekazanie sztandaru szkoły nowo wybranemu składowi pocztu 14 kwietnia 2021 (środa)
10. Klasyfikacja końcowa klas maturalnych 27 kwietnia 2021 (wtorek)
11. Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021
12. Absolutorium klas maturalnych 30 kwietnia 2021 godz. 16:00 (piątek)
13. Część pisemna egzaminu maturalnego 4 ,5,6,7 maja 2021 egzaminy pisemne z języka polskiego,  matematyki oraz  j. angielskiego poziom podstawowy i rozszerzony
14 Część ustna egzaminu maturalnego od 7 do 20 maja część ustna egzaminu maturalnego (oprócz 9 i 16 maja)
15. Boże Ciało 3 czerwca 2021 (czwartek)
16. Klasyfikacja końcoworoczna kl. 1-2 22 czerwca 2021 (wtorek)
17. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021
18. Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej 29 czerwca 2021
19. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021
20.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w związku z remontem dachu w starej części budynku 

12, 13, 15 i 16 października 2020

 

 Plan spotkań z rodzicami rok szkolny 2020/2021

I półrocze  2020/2021 (1 września 2020 – 24 stycznia 2021)

15 września 2020 wtorek,
godz. 16:30

spotkania informacyjne 

 16:30 – klasy II spotkanie
z wychowawcami w klasach  

17:15 – klasy I spotkanie
z wychowawcami w klasach 

godz.16:30 – spotkanie rodziców kl. I z dyrektorem
I LO w auli szkolnej

godz.17:15 – spotkanie

rodziców klas II  z dyrektorem
I LO w auli szkolnej

16 września 2020 środa,
godz. 16:30

spotkanie informacyjne klasy III 
oraz spotkanie Rady Rodziców

Klasy III

godz.16:30 – spotkanie  w auli szkolnej – procedury Matura 2021

godz.17:00 – spotkania    z wychowawcami kl. III

godz.17:30 – spotkanie wszystkich przewodniczących trójek klasowych z dyrektorem  I LO oraz zarządem Rady Rodziców (aula szkolna szkolna)

godz.18:00– spotkanie Komitetu Studniówkowego

20 października 2020 wtorek,
godz. 16:30

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców

aula szkolna 

20 października 2020 wtorek,
godz. 17:00-18:30

dyżur nauczycieli

*po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym rodzica z nauczycielem 

klasy I-III  

 15 grudnia 2020 wtorek,
godz. 16:30

wywiadówka śródokresowa dla kl. I-III

dyżur nauczycieli godz. 17:00 – 18:30

 26 stycznia  2021 wtorek,
godz. 16:30

wywiadówka po I okresie

klasy I-III 

 26 stycznia 2021 wtorek,
godz. 18:00

zebranie Rady Rodziców

spotkanie wszystkich przewodniczących trójek klasowych
z dyrektorem I LO  oraz zarządem Rady Rodziców 

(aula szkolna)

  II półrocze 2020/2021

kl. I – II od 25 stycznia – 25 czerwca 2021
kl. III od 25 stycznia do 30 kwietnia 2021

 16 marca 2021 wtorek,
godz. 16:30 
 

 wywiadówka śródokresowa dla klas III 

dyżur nauczycieli  godz. 17:00 – 18:30

11 maja 2021
wtorek,
godz. 16:30

wywiadówka śródokresowa
dla klas I – II

dyżur nauczycieli godz. 17 – 18:30

  • Studniówka styczeń/luty 2021 (sobota)