Kalendarium

ROK SZKOLNY 2020/2021

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1  września 2020 (wtorek)

2.

Dzień Sybiraka

17 września 2020 (czwartek)

3.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020 (środa)

4.

Dzień Patrona – ślubowanie klas I połączone z Świętem Niepodległości

20 listopada 2020 (piątek)

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia 2020

6.

Klasyfikacja  śródroczna kl.1-3

2 lutego 2021 (wtorek)

7.

Koniec I półrocza 2020/21

7 lutego 2021

8.

Ferie zimowe

4 – 15 stycznia 2021

9.

Przekazanie sztandaru szkoły nowo wybranemu składowi pocztu 

14 kwietnia 2021 (środa)

10.

Klasyfikacja końcowa klas maturalnych 

27 kwietnia 2021 (wtorek)

11.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021

12.

Absolutorium klas maturalnych 

30 kwietnia 2021 godz. 16:00 (piątek)

13.

Część pisemna egzaminu maturalnego

4 ,5,6,7 maja 2021 egzaminy pisemne z języka polskiego,  matematyki oraz  j. angielskiego poziom podstawowy i rozszerzony

14

Część ustna egzaminu maturalnego

od 7 do 20 maja część ustna egzaminu maturalnego (oprócz 9 i 16 maja)

15.

Boże Ciało

3 czerwca 2021 (czwartek)

16.

Klasyfikacja końcoworoczna kl. 1-2

22 czerwca 2021 (wtorek)

17.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

25 czerwca 2021

18.

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej

29 czerwca 2021 

19.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021

20. 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

12, 13, 15 i 16 października 2020 (w związku z remontem dachu w starej części szkoły)

4, 5,6,7 maja 2021 – egzaminy pisemne z języka polskiego,  matematyki oraz  j. angielskiego

4 czerwca 2021 (piątek) po Bożym Ciele

 Plan spotkań z rodzicami rok szkolny 2020/2021

I półrocze  2020/2021 (1 września 2020 – 7 lutego 2021)

15 września 2020 wtorek,
godz. 16:30

spotkania informacyjne 

 16:30 – klasy II spotkanie
z wychowawcami w klasach  

17:15 – klasy I spotkanie
z wychowawcami w klasach 

godz.16:30 – spotkanie rodziców kl. I z dyrektorem
I LO w auli szkolnej

godz.17:15 – spotkanie

rodziców klas II  z dyrektorem
I LO w auli szkolnej

16 września 2020 środa,
godz. 16:30

spotkanie informacyjne klasy III 
oraz spotkanie Rady Rodziców

Klasy III

godz.16:30 – spotkanie  w auli szkolnej – procedury Matura 2021

godz.17:00 – spotkania    z wychowawcami kl. III

godz.17:30 – spotkanie wszystkich przewodniczących trójek klasowych z dyrektorem  I LO oraz zarządem Rady Rodziców (aula szkolna szkolna)

godz.18:00- spotkanie Komitetu Studniówkowego

20 października 2020 wtorek,
godz. 16:30

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców

aula szkolna 

20 października 2020 wtorek,
godz. 17:00-18:30

dyżur nauczycieli

*po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym rodzica z nauczycielem 

klasy I-III  

 15 grudnia 2020 wtorek,
godz. 16:30

wywiadówka śródokresowa dla kl. I-III (zdalnie)

dyżur nauczycieli godz. 17:00 – 18:00

15 grudnia (wtorek) – matematyka, fizyka, chemia;

16 grudnia (środa) – języki obce, biologia, geografia;

17 grudnia (czwartek) – język polski, historia i wos;

18 grudnia (piątek) – wychowanie fizyczne, informatyka, muzyka, plastyka, filozofia edb, podstawy przedsiębiorczości, religia, przedmioty uzupełniające

 9 lutego
 2021 wtorek,
godz. 16:30

wywiadówka po I okresie stacjonarnie/zdalnie (w zależności od sytuacji  epidemiologicznej)

klasy I-III 

 26 stycznia 2021 wtorek,
godz. 18:00

zebranie Rady Rodziców

spotkanie wszystkich przewodniczących trójek klasowych
z dyrektorem I LO  oraz zarządem Rady Rodziców 
(aula szkolna)

  II półrocze 2020/2021

kl. I – II od 9 lutego – 25 czerwca 2021
kl. III od 9 lutego  do 30 kwietnia 2021

 23 marca 2021 wtorek,
godz. 16:30  

 wywiadówka śródokresowa dla klas III 

  • meet klasowy, hasło takie jak na godzinę wychowawczą; dyżur nauczycieli (godz. 17.00-18.30):
    23 marca (wtorek) – matematyka, fizyka, chemia; wychowanie fizyczne, informatyka, religia, etyka;
    24 marca (środa) – język polski, historia i wos; języki obce, biologia, geografia, przedmioty uzupełniające;

18 maja 2021
wtorek,
godz. 16:30

wywiadówka śródokresowa
dla klas I – II

 – 18 maja (wtorek) – matematyka, fizyka, chemia; wychowanie fizyczne, informatyka, muzyka, religia, etyka;

19 maja (środa) – język polski, historia i wos; języki obce, biologia, geografia, przedmioty uzupełniające;

Spotkania z nauczycielami odbędą się w godzinach 17:00 -18:30, na google meet, hasło: imięnazwisko nauczyciela.