„Tydzień konstytucyjny” w I LO

8 czerwca klasy: 1a, 1b, 2c, 2e wzięły udział w „Tygodniu konstytucyjnym”. W ramach tego wydarzenia mecenas Piotr Ruszkiewicz przeprowadził lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli oraz roli sądów w procesie ochrony praw i wolności. „Tydzień konstytucyjny” ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Pokazanie w przystępny i interesujący sposób, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach „Tygodnia Konstytucyjnego” promowane jest świadome obywatelstwo, zachęcanie młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi. Przedstawiana jest też kluczowa rola sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem sprawuje prof. Ewa Łętowska.