„Toksyczna rtęć? Fakty i mity”

W dniu 19.04.2017r. klasy 1d i 2d wzięły udział w cyklu wykładów na Wydziałach Chemii i Biologii UAM w Poznaniu. Pierwszy wykład „Toksyczna rtęć? Fakty i mity” przyciągnął ogromną rzeszę słuchaczy. Sala wykładowa wypełniona była po brzegi. I chociaż wartość merytoryczna tego wykładu była niezwykle cenna, młodzież zarzuciła, że zawierał on zbyt wiele szczegółowych danych statystycznych. Poza tym wykład prowadzony był w sposób monotonny, co z pewnością obniżyło wartość tego spotkania. Dla kontrastu wykład o roli układu nerwowego w procesie uczenia się, wygłoszony na Wydziale Biologii, był niezwykle żywiołowy. Dodatkowym atutem, wartym podkreślenia, było to, iż został on zorganizowany specjalnie dla uczniów naszego Liceum! Serdecznie dziękujemy Pani dr hab. Anicie Szwed z Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka Instytutu Antropologii za takie wyróżnienie oraz za przybliżenie struktury Wydziału Biologii i możliwości, jakie oferują poszczególne jednostki.