The Pythagorean Theorem czyli matematyka po angielsku! Tylko w I LO!

15. 09.2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie odbyła się lekcja matematyki w języku angielskim  „Pythagorean Theorem” czyli „Twierdzenie Pitagorasa”. Nauczycielka matematyki tak relacjonuje swoje doświadczenie: „Nie była to moja pierwsza lekcja matematyki w języku angielskim. W poprzednim roku szkolnym w klasie 1d i 2d  prowadziłam już lekcję  „Midpoint of a line segment”  czyli „Środek odcinka”. Prowadzenie lekcji matematyki w języku angielskim jest niewątpliwie sporym wyzwaniem dla mnie, gdyż język matematyki jest już sam w sobie specyficzny.  Matematyka wymaga języka angielskiego specjalistycznego np. sformułowań pierwiastek kwadratowy z 9 jest równy 3 czy zastosuj wzory na pierwiastki równania kwadratowego czy mając współrzędne środka odcinka i współrzędne   jednego z jego końców, wyznacz współrzędne drugiego końca odcinka itp. W przygotowaniu lekcji dużą pomocą służą mi podręczniki, które zostały zakupione w ramach realizowanego projektu Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli PO WER 2016. Program nauczania matematyki w Anglii i Polsce niewiele się różni, chociaż niektóre zagadnienia są inaczej wprowadzane. Nie ukrywam, że czytanie książek z matematyki po angielsku jest bardzo interesującym doświadczeniem.”

Należy dodać, że po przeprowadzeniu lekcji i analizie ankiet wypełnionych przez uczniów da się zauważyć, że większość  z nich jest również otwarta na nowe wyzwania i ciekawa tego, jak wygląda „matematyka po angielsku”. Bardzo budujące są komentarze uczniów:
– Bardzo fajny i nowy pomysł, który zaproponował coś ciekawego
– Świetny pomysł, nauka nowego słownictwa, zaspokojenie ciekawości pod względem zadań w języku angielskim
– Powinno być więcej lekcji tego typu, super doświadczenie, podobało mi się
– Lekcja matematyki po angielsku minęła przyjemnie, mimo trudności. Uważam, że była to fajna odmiana lekcji.

„Znacznej większości uczniów lekcja matematyki w języku angielskim podobała się, a język angielski nie utrudnił im zrozumienia zagadnienia realizowanego na lekcji. Uczniowie ci w przyszłości chcieliby się   jeszcze spotkać  z językiem angielskim na matematyce. Lekcja przedmiotowa w języku angielskim jest dużym wyzwaniem zarówno dla uczniów jak i dla nauczyciela, ale żeby iść do przodu i rozwijać się,  trzeba stawiać sobie nowe wyzwania.“- podsumowuje mgr Wioletta Orligóra.