Sztuka i emocje

Pani Dorota Tęcza uczestniczy w projekcie „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” PO WER 20202 poprzez udział w kursie Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond. „Wybrałam kurs dotyczący sztuki, ponieważ nie mieści się ona w ramach moich pasji, czy nawet zainteresowań, a potrzebowałam wyzwania intelektualnego. Zajęcia miały łączyć sztukę z psychologią i tak właśnie było. Każdego dnia, po krótkiej medytacji, uczestnicy proszeni byli o wyrażenie emocji w formie obrazu i o interpretacje swoich aktów twórczych (w moim przypadku niezbędny byłby tu cudzysłów), co okazało się być inspirujące, intrygujące i bardzo często niezwykle śmieszne. Wyraziliśmy poglądy i emocje, co odbywało się z pełną akceptacją i szacunkiem uczestników. Druga część zajęć codziennie poświęcona była teorii dotyczącej terapii sztuką. Pozostali nauczyciele uczestniczący w kursie pochodzą z Grecji, Hiszpanii i Francji. Spędziłam we Florencji bardzo radosny tydzień otoczona ludźmi o otwartych umysłach. Najokropniejszą rzeczą we Włoszech jest fakt, że różnorodność i smak ciasteczek pokonają silną wolę każdego;)”