Honorowy Klub Wnuka Sybiraka

ZASŁUŻENI SYBIRACY
dla I Liceum Ogólnokształcącego im. T. KOŚCIUSZKI

w Koninie

Stanisława Ristowska

Franciszek Olech

Porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Sybiraków Regionu Konińskiego i I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie

17 września 2012 roku zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Sybiraków Regionu Konińskiego i I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. W ramach przyjętego porozumienia Związek Sybiraków i I LO realizuje następujące cele:

  • przekazywanie młodzieży prawdy historycznej o losach i martyrologii Polaków na zesłaniu,
  • ukazywanie postaw i zachowań patriotycznych na tle losów Polaków Sybiraków – zesłańców i tych, którzy żyją tam do dzisiaj.

Związek Sybiraków i I LO łączą zobowiązania o charakterze wychowawczym i patriotycznym. Jedną z konsekwencji porozumienia było utworzenie Izby Pamięci Związku Sybiraków w I LO oraz powołanie do życia Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka.

Honorowy Klub Wnuka Sybiraka

Honorowy Klub Wnuka Sybiraka działa w I LO od 2012 roku. Jego głównym celem jest przejmowanie i podtrzymywanie tradycji Związku Sybiraków. Młodzież należąca do klubu realizuje następujące działania:

  • uczestniczy w uroczystościach Sybiraków,
  • organizuje lekcje „żywej historii” w Izbie Pamięci Sybiraków,
  • prowadzi opiekę w formie wolontariatu nad najstarszymi Sybirakami,
  • spisuje wspomnienia przekazywane przez Sybiraków,
  • dba o Izbę Pamięci Związku Sybiraków.

Współpraca Związku Sybiraków i Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka otwiera nowe możliwości działania wspólnego dla młodszego i starszego pokolenia w celu upamiętnienia bolesnej, wielowiekowej historii Polaków na Syberii.

Sybiracy – szkic historyczny

„Pamięć Zmarłym – Żyjącym Pojednanie” (motto Związku Sybiraków)
Związek Sybiraków został założony w 1928 roku przez byłych żołnierzy Polskiej Syberyjskiej Dywizji. Honorowym członkiem Związku Sybiraków był Marszałek Polski Józef Piłsudski, w młodości zesłaniec – Sybirak. Związek Sybiraków zaprzestał działalności w dniu wybuchu drugiej wojny światowej, a został reaktywowany w 1989 roku, gdy władza pozwoliła już mówić o zsyłkach (deportacjach) z lat 1940 – 1946 na tereny byłego Związku Radzieckiego, zwanego przez zesłańców „Nieludzką Ziemią”. Katyń – Kołyma –Krasnojarsk – Irkuck – Donbas – Workuta – Borowicze – Diagilewo – Stepy Kazachstanu to miejsca martyrologii Polaków. Nazwa Związku jest złączona ze słowem Sybir, które to słowo dla zesłańców jest symbolem represji caratu, a następnie byłego Związku Radzieckiego wobec Polski i Polaków więzionych i zsyłanych do łagrów oraz innych miejsc odosobnienia i katorgi na terenach europejskich i azjatyckich.