STYPENDIUM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie od kilku lat uczestniczy w programie stypendialnym prowadzonym przez Fundację Świętego Mikołaja. Celem Programu jest  wspomaganie uczniów zdolnych pochodzących z niezamożnych rodzin. W Fundacji Św. Mikołaja na subkoncie naszej szkoły gromadzone są środki przeznaczane na ww stypendia. Środki pochodzą od anonimowych darczyńców, którzy regularnie wspierają naszych uzdolnionych uczniów oraz środki z Fundacji. Szczęśliwymi stypendystkami w roku szkolnym 2016-2017 zostały uczennice: Sylwia Koralewska – klasa 2f, Magdalena Kaczała – klasa 3d, Dominika Kaczała – klasa 1 f. Serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie zapraszamy do wsparcia zdolnych uczniów poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz stypendiów. To bardzo proste!! Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT): obliczyć 1 % podatku i wpisać obliczoną sumę w rubryce dotyczącej przekazania 1 % wpisać KRS Fundacji Świętego Mikołaja:  nr  KRS 0000126602 w celu szczegółowym należy koniecznie wpisać nazwę  i nr naszej szkoły tzn. I Liceum Ogólnokształcące  im. T. Kościuszki w Koninie.  Dziękujemy!