Stypendia pomostowe na I rok studiów

Stypendia skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH  (segment II)

Jeżeli jesteś zainteresowany programem, to zgłoś swoją kandydaturę do stypendium. Komisja stypendialna Towarzystwa Samorządowego wyłoni osoby, którym  zostaną udzielone rekomendacje.

Regulamin Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26.07.2021 r.

02.08.2021 r.  powiadomimy drogą mailową o przyznanych rekomendacjach i prześlemy dalsze instrukcje. Bliższe informacje pod nr tel. 797 901 114