Stopień naukowy doktora!

Miło nam poinformować, że w dniu 20 grudnia 2021 r. na Uniwersytecie Łódzkim odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani Agnieszki Borowiak na podstawie dysertacji pt.  „Exploring the role of individual variables in the success of CLIL as an approach to EFL learning”(„Rola czynników indywidualnych w procesie uczenia się języka angielskiego jako obcego w klasie dwujęzycznej”), przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Jacka Walińskiego, prof. UŁ.  Recenzenci rozprawy zarekomendowali wydanie jej w przyszłości. Decyzją Komisji ds. nadawania stopni naukowych Pani Agnieszce Borowiak zostanie nadany stopień naukowy doktora

Pani Agnieszka Borowiak jest  nauczycielem języka angielskiego oraz absolwentką naszego liceum. W latach 2016-2018 pełniła funkcję koordynatora ds. dwujęzyczności, której zadaniem było przygotowanie naszej szkoły pod względem merytorycznym jak i formalnym do utworzenia oddziałów dwujęzycznych. Ma doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi, w tym ze studentami uczelni wyższych. W ramach Erasmus+ przez dwa lata prowadziła kurs przygotowujący przyszłych nauczycieli do pracy w klasie dwujęzycznej.  Pani Agnieszka Borowiak ma w swoim dorobku liczne wystąpienia podczas konferencji ogólnopolskich jak i zagranicznych podczas których prezentowała referaty poruszczające tematykę nauczania dwujęzycznego. Ponad to, ma na swoim koncie kilka publikacji naukowych. Tuż po skierowaniu pracy do recenzji została zaproszona do współpracy z Focus on ELT Journal jako recenzent jednego z artykułów. Jest również inicjatorką utworzenia stowarzyszenia CLIL network. Pani Agnieszka Borowiak bierze udział w projekcie międzynarodowym COST oraz należy do organizacji naukowych np. IATEFL oraz PTN. W październiku 2021 r. za swoje zasługi została uhonorowana odznaczeniem państwowym – Brązowy Krzyż Zasług.