Stop cyberprzemocy!

W środę 8 czerwca, w klasie 3 Es, przeprowadzona została lekcja otwarta, której tematem było przeciwdziałanie cyberprzemocy. Celem lekcji było zaprezentowanie uczniom tego  zjawiska  oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu. Uczniowie zostali również zapoznani z poważnymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla  ofiar, jak i sprawców cyberprzemocy. Na lekcji wykorzystano metody i formy pracy poznane na kursie metodycznym w ramach projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” POWER 2020 we Florencji. Uczniowie uczestniczyli w dyskusji, proponowali rozwiązania do podanych przez nauczyciela hipotetycznych zdarzeń, a na koniec pracując w grupach przygotowali plakaty pod tytułem „Stop cyberprzemocy”. Lekcję przygotowała i przeprowadziła p. Anna Cieślak, anglistka i wychowawczyni.