Stereotypy w języku – warsztaty dla klasy patronackiej

We wtorek 23 lutego w I LO w Koninie odbyły się kolejne warsztaty dla klasy 2b, której patronuje Wydział Filologii Polskiej UAM. Tym razem były to zajęcia z zakresu językoznawstwa, które zapoczątkowały cykl trzech spotkań mający być uwieńczony udziałem w II Konferencji Popularnonaukowej w Poznaniu, gdzie klasa zaprezentuje się z realizowanym projektem. Opiekunem grupy jest dr Paulina Michalska – Górecka. Tematyka spotkania prowadzonego przez panią doktor dotyczyła stereotypów językowych. Uczniowie z pomocą prowadzącej zajęcia  poznali u podstaw dziedzinę nauki, którą przyjdzie im się zajmować w najbliższym czasie – językoznawstwo, następnie zastanawiali się czym jest stereotyp (jakie stereotypy odnajdziemy w naszej kulturze, czy są one krzywdzące). Uczestnicy uzyskali informacje, czym jest stereotyp językowy oraz żywo reagowali w dyskusji o podłożu historycznym stereotypów, zasadności i etyki ich użycia. Uczestnicy spotkania z wypiekami na twarzy czekają na kolejne warsztaty, które już w marcu.