Sprawdzian kompetencji do grup dwujęzycznych za nami!

Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych w I LO przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych. Pozytywny wynik jest przepustką do grup dwujęzycznych gdzie język angielski nauczany jest na poziomie docelowym C2 w mocno rozszerzonej liczbie godzin bo 6 godzin w klasie pierwszej i czwartej,  8 w drugiej i 9 w klasie trzeciej.  Poziom proficiency gwarantowany jest  też przez naukę przedmiotów podstawowych tj. geografii wiedzy o społeczeństwie lub biologii  w języku angielskim. Za kandydatów trzymamy kciuki:)