Spotkanie z dwujęzycznością

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

W dniu 24 marca w I LO w Koninie odbył się wykład doktora Adama Świątka pt. “Dwujęzyczność szansą na lepsze życie: rola i znaczenie edukacji dwujęzycznej we współczesnym szkolnictwie”. Młodzież z pierwszych klas oddziałów dwujęzycznych oraz nasi goście specjalni – uczniowie ósmych klas Szkół Podstawowych w Koninie, mieli okazję wysłuchać ciekawostek na temat dwujęzyczności i jej zalet we współczesnym świecie. Jakie to zalety? Oto kilka najważniejszych:

  • uczniowie stają się bardziej kreatywni, otwarci na nowe doświadczenia i bardziej elastyczni w wykonywaniu zadań,
  • zyskują możliwość zdawania matury dwujęzycznej – dodatkowe punkty w rekrutacji na niektóre uczelnie, a także zwiększają swoje szanse na rynku pracy; często znajomość więcej niż jednego języka decyduje o przyjęciu do pracy,
  • zanika bariera komunikacyjna – przechodzimy płynnie z jednego systemu do drugiego.

Spotkanie odbyło się w ramach współpracy I LO z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie.