Solidarność ma znaczenie – warsztaty z Polską Fundacją Schumana

24 marca grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez trenerów Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Poruszyliśmy kwestię faktów i mitów związanych z polityką spójności.

Dyskutowaliśmy o wartościach, które są podstawą tej polityki – jako najczęściej wskazywane były solidarność, odpowiedzialność społeczna, a także wolny rynek i konkurencja.

Wskazaliśmy na lokalny problem depopulacji miasta. Tworzyliśmy założenia lokalnych projektów – wśród nich m.in. modernizacja transportu publicznego i wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy z uwzględnieniem ekologii i cyfryzacji aktywności zawodowej. Interesował nas również dostęp do funduszy europejskich niwelujący dysproporcje społeczne.