Skały, meteoryt, postfordyzm a na koniec węgiel brunatny…

 

2 marca młodzież z klas IIe i II g uczestniczyła w kolejnych zajęciach z georgafii w terenie. Tym razem opiekun grupy prof. Kazimierz Gmerek poprowadził swoich młodych geografów na Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Pierwszy etap zajęć to wizyta w Muzeum Ziemi, gdzie podzieleni na grupy uczestnicy wycieczki mieli okazję powtórzyć podstawowe informacje nt. skał i podziwiać zgromadzone w Muzeum okazy min. meteoryt. Drugi etap to wykład prof. dr. hab. Pawła Churskiego „Współczesne megatrendy przemian gospodarczych: postfordyzm – globalizacja – transformacja – integracja” w Collegium Geologicum. Młodzież pilnie notowała w czasie wykładu, a na podstawie tych notatek, ich wartości merytorycznej,  otrzymali punkty liczące się do puli punktów za aktywność. Kolejny wykład to „Geneza złóż węgla brunatnego” wygłosił uczeń prof. K. Gmerka, prof. dr hab. Marka Widera. Na koniec krótkie zwiedzanie poznańskiego Starego Rynku. Dziękujemy!