Proszę wstać, sąd idzie!

W dn.11 października 2016 grupa uczniów I LO wzięła udział w spotkaniu warsztatowym w Sądzie Okręgowym w Koninie. Mogliśmy zaznajomić się ze strukturą sądownictwa w Polsce, podstawowymi pojęciami z zakresu prawa karnego i cywilnego, zajrzeć za kulisy pracy orzekającego sądu I i II instancji oraz porównać kondycję działania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju i w Niemczech. Szkolenie prowadziła sędzia Angelika Lewandowska będąca wizytatorem ds. cywilnych w Sądzie Okręgowym w Koninie.
Rozszerzona kognicja sądu, votum separatum, etyka zawodowa sędziego, ławnicy sądowi, immunitet to niektóre z pojęć przywołanych w czasie warsztatów. Spotkanie w SO stanowi element przygotowania uczniów do udziału w polsko-niemieckim seminarium prawniczym w Krzyżowej, które odbędzie się w trzecim tygodniu października. Opiekun grupy Marzena Grzybowska