Promocja wniosku do #KBO 2021 na jarmarku w Starym Koninie

W dniu 23 sierpnia 2020 podczas jarmarku w Starym Koninie rozmawialiśmy z mieszkańcami promując nasz projekt utworzenia Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w I LO w Koninie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego #KBO 2021 – wniosek nr 16. Dziękujemy serdecznie naszym wolontariuszom za wsparcie i wszystkim rozmówcom za czas i dobrą energię.